Blog updates

Latest news & updates
Kyrkoaktiviteter, Nyhetsbrev

Gudstjänst 3 september

2017-08-22

Referat från Gudstjänsten söndagen den 3 september – 13.søndag i treenighetstiden.

 

Söndagens gudstjänst bevistades av 88 personer – församlingsmedlemmar, dopgäster och besökande konfirmander från Nesodden. Vår gästande prest var Terje Raddum och som vanligt satt Emma Runegård vid orgeln och flygeln. Solist på valthorn var Lene Aadalen Skomedal.

Efter de tre klockslagen och Nådehilsen med sedvanliga välkomstord från prest Terje framförde Lene, ackompanjerad av Emma, Hugo Alfvéns ”Notturno Elegiaco” som preludium.

Prest Terje förrättade därefter dopet av Gustaf Wigen Sjöbacken under överinseende av mor Anna och far Thomas samt faddrarna. Vi i församlingen gratulerade och önskade vår nye medlem varmt välkommen.

Hanna läste dagens text, 1.Kor 12, 4 -11 varefter Terje prest läste dagens evangelium Matt 25, 14-30. Vår prest höll därefter en tänkvärd predikan som avslutades med att vi alla bekände vår heliga tro.

Nattvardsutdelningen förrättades av vår prest med assistans av Hanna.

Gudstjänsten avslutades av Terje med välsignelsen och 3×3 slag med kyrkklockan.

Som postludium spelade Lene och Emma ”Nocturno” av Franz Strauss.

Ralf tackade prest Terje och övriga medverkande, speciellt lille Gustaf, för en stämningsfull gudstjänst och önskade välkommen till dops-och kirkekaffe.

 

Nästa gudstjänst blir söndagen den 1 oktober med prest Tore Thorkildsen varefter Terje Raddum kommer tillbaka till oss söndagen den 5 november.

Ralf Galme