Valg Menighetsråd Den Norske Kirke Stockholm

Bästa medlem i församlingen i Norges Hus, Göteborg

Vår församling i Göteborg är officiellt en underavdelning till Den Norske Kirke i Stockholm som är underlagt Sjömannskirken i Bergen och därigenom är vi del av et registrerat trossamfund i Sverige.

Nu stundar det till val av Menighetsråd i Den Norske Kirke i Stockholm, och i och med att vi är en underavdelning så har också alla vi medlemmar i Göteborg rösträtt i valet.

I den bifogade skrivelsen finns en beskrivning av riktlinjer för valet, och en presentation av de kandidater som valberedningen i Den Norske Kirke i Stockholm har fört fram. 

Rent praktiskt så kommer vi under perioden den 3 december 2019 till söndagen den 8 december 2019, kl. 14:00, i princip till avslutat kirkekaffe etter vår gudstjänst ”Vi sjunger julen in”, ha en valurna uppställd på Norges Hus Kansli på Skånegatan i Göteborg. Personalen på kansliet kommer att övervaka röstningen och stämma av med medlemsregister/röstlängd. Medlemmar registrerade senast 22 november som är över 15 år har möjlighet att rösta.

Som i alla val, så är det viktigt att vi gör vår röst hörd och är med och påverkar vår framtid, så vi uppmanar er alla att lägga er röst.

Om ni har frågor så är ni mycket välkomna att ställa dessa till Norges Hus Kansli eller till undertecknade.

Med önskan om ett gott val,

Göteborg, 1 december 2019

Vidar Gundersen
Ordförande Norges Hus
070-3462900                            


Valg til Menighetsråd

Det er med glede vi presenterer listen med kandidater til årets menighetsrådsvalg. Nominasjonskomiteen sitt oppdrag på vegne av menighetsrådet/ valgstyret har vært å sette sammen en liste over personer med ulik kompetanse, alder, interesseområder i menighetsarbeid og tilknytning til kirken, og koblinger til det norske miljøet i Stockholm og Gøteborg. På listen av kandidater er det representanter fra begge kirker.

Det skal velges 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Vi har spurt alle kandidatene til MR-valget om dette;
«Hva engasjerer deg i møte med kirken og på hvilken måte ser du menighetsrådet som en spennende utfordring?». Vi håper svarene kan hjelpe menigheten til å få en bedre oppfatning av hvem de er.

Stemmeberettigede er personer som er registrert som medlem i Den norske kirke i Stockholm, og som senest vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret. Disse skal være bosatt i Sverige med folkebokfort adresse.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å være med å prege kirkens arbeid ved å stemme på årets menighetsrådsvalg.