Valg Menighetsråd 2021 for Sjømannskirken i Sverige


Nominasjonskomiteens kandidatliste

Det er med glede vi kan presenterer listen med kandidater til årets menighetsrådsvalg for Sjømannskirken i Sverige; Kronprinsesse Märthas kirke i Stockholm og Norges Hus i Gøteborg.
Nominasjonskomiteen har ønsket å sette sammen en liste som sikrer at kirkene får et menighetsråd som både er handlekraftig, godt balansert med tanke på kjønn og alder (mangfold) og der de nominerte både fremstår som motiverte og at de bringer en kompetanse eller egenskap som rådet trenger. Er råd som også gjenspeiler menigheten og det brede arbeid som kirkene gjør både i Stockholm og i Gøteborg.

Vi har spurt alle kandidatene til MR-valget om dette; «Hva engasjerer deg i møte med kirken, og på hvilken måte ser du arbeidet i menighetsrådet som en spennende utfordring, samt hvordan tenker du at du kan bidra?» Vi håper svarene kan hjelpe menigheten til å få en bedre oppfatning av hvem kandidatene er.

Det skal velges 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.

Stemmeberettigede er personer som er registrert som medlem i Den norske kirke i Stockholm, og som senest vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret. Disse skal være bosatt i Sverige med folkebokfort adresse.

Menighetsrådsvalget gjennomføres i Gøteborg den 21.november 2021 kl 13.00 – 15.00.

Det vil finnes en begrenset mulighet til å stemme i uken frem mot 28 november (kun etter avtale med Norges Hus). Stemmeberettigede er personer som er registrert som medlem i Den norske kirke i Stockholm, og som senest vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret. Disse skal være bosatt i Sverige med folkebokført adresse.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å være med å prege kirkens arbeid ved å stemme på årets menighetsrådsvalg.