Valg Menighetsråd Den Norske Kirke Stockholm

Bästa medlem i församlingen i Norges Hus, Göteborg

Vår församling i Göteborg är officiellt en underavdelning till Den Norske Kirke i Stockholm som är underlagt Sjömannskirken i Bergen och därigenom är vi del av et registrerat trossamfund i Sverige.

Nu stundar det till val av Menighetsråd i Den Norske Kirke i Stockholm, och i och med att vi är en underavdelning så har också alla vi medlemmar i Göteborg rösträtt i valet.

I den bifogade skrivelsen finns en beskrivning av riktlinjer för valet, och en presentation av de kandidater som valberedningen i Den Norske Kirke i Stockholm har fört fram. Som framgår av kandidatpresentationen så har vi i år även kandidater från Göteborg.

Rent praktiskt så kommer vi att kunna rösta i samband med Gudstjänsten den 26/11, då också Sølvguttene deltar. Vidare finns de möjlighet mån- till torsdag  den 27 – 30 november 2017 då vi har en valurna uppställd på Norges Hus Kansli på Skånegatan i Göteborg. Personalen på kansliet kommer att övervaka röstningen och stämma av med medlemsregister/röstlängd. Medlemmar registrerade senast 19 november som är över 15 år har möjlighet att rösta.

Som i alla val, så är det viktigt att vi gör vår röst hörd och är med och påverkar vår framtid, så vi uppmanar er alla att lägga er röst.

Om ni har frågor så är ni mycket välkomna att ställa dessa till Norges Hus Kansli eller till undertecknade.

Med önskan om ett gott val,

Göteborg, 23 november 2015

 

Vidar Gundersen                                       Ralf Galme

Ordförande Norges Hus                            Ordförande Kirkekommittéen Norges Hus

070-3462900                                               070-8711510

Valg til Menighetsråd

Det er med glede vi presenterer listen med kandidater til årets menighetsrådsvalg. Nominasjonskomiteen sitt oppdrag på vegne av menighetsrådet/ valgstyret har vært å sette sammen en liste over personer med ulik kompetanse, alder, interesseområder i menighetsarbeid og tilknytning til kirken, og koblinger til det norske miljøet i Stockholm og Gøteborg. På listen av kandidater er det representanter fra begge kirker.

Det skal velges 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Vi har spurt alle kandidatene til MR-valget om dette;
«Hva engasjerer deg i møte med kirken og på hvilken måte ser du menighetsrådet som en spennende utfordring?». Vi håper svarene kan hjelpe menigheten til å få en bedre oppfatning av hvem de er.

Hvem har stemmerett? Se våre nettsider om valget. www.sjomannskirken.no/stockholm

NB! Husk å sjekk om du er medlem.
Det må være registrert medlemskap innen søndag 19.november 2017.

Hva engasjerer deg i møte med kirken, og på hvilken måte ser du menighetsrådet som en spennende utfordring?

Ingvill Dreiem Aagesen (34)

Jeg liker kirken som møteplass for unge og gamle, og som nordmann i Stockholm synes jeg det er veldig kjekt å få komme til den Norske Sjømannskirken og føle meg «nærmere» hjemlandet. Alltid god og positiv stemning og stor takhøyde for barn. Jeg vil gjerne bidra slik at det fortsetter å være det for både gamle og nye som vil omgås i kirken.

Barbro Blehr (60)

Søndagene er det som engasjerer meg mest. Jeg er også glad for at kirken er et felleskap av mennesker som kan høre sammen uten å være like. MR håndterer saker og prosesser som på mange måter ligner det du kan møte i andre organisasjoner, men i en ramme som samtidig er fundamentalt annerledes.  Å prøve ut hva den kombinasjonen har å si i ulike situasjoner og hvordan MR kan virke til kirkens beste i en slik ramme er noe av det jeg ser som mest utfordrende og meningsfylt med arbeidet i MR.

Rolv Torberg Daviknes (50)

For meg er Sjømannskirken et viktig samlingssted og treffpunkt for det norske miljøet i Stockholm. Jeg ønsker å være med og holde dette hjulet i gang, og bidra med mine kunnskaper for å videre utvikle kirken.

Lars Kristian Feste (52) savner bilde

Jeg ser på Sjømannskirken som en samlende institusjon for nordmenn i Stockholm og jeg har lyst til å bidra til å videreutvikle denne. Dessuten er kirken inne en positiv utvikling med mange ulike initativ som jeg finner utfordrende å ta del i.

Ralf Galme (81)

I samband med att jag blev utnämnd till Norges generalkonsul i Västra Sverige 1994 kom jag i kontakt med Norska Sjömanskyrkan, då konsulatet hyrde sina lokaler i Sjömanskyrkans byggnad i Göteborg. Jag blev engagerad i Kyrkorådet och fick på så sätt en djupare inblick i Sjömanskyrkans viktiga arbete för nordmen/sjömen i utlandet. Jag har under åren lärt mig att uppskatta Sjömanskyrkans stora betydelse för bofasta och tillresande nordmen vad det gäller kontakten med vår religion och med hemlandet. Det norska samfundets i Sverige gemensamma Menighetsråd kommer att spela en viktig roll när det gäller att stärka vår gudstro och vår känsla för Norge. Jag ser fram mot att få delta i detta arbete.

P.S. Man avgår som Norges generalkonsul när man fyller 70 år, vilket jag har gjort. Jag är nu leder av kyrkokommittén i Norges Hus.

Åse Grønningsæter (63)

Jeg er fødd og oppvokst i Molde i Norge. Født 1954, kom til Stockholm 1971 og bodde vekselvis i Norge og Sverige under flere år. Tok min utdannelse i Stockholm som jurist og arbeidet i Stockholm Stad og på Länsstyrelsen. Har vært med i menighetsrådet i Kronprinsesse Märthas kirke siden 2016. Kirken er en fantastisk sted for mennesker å  møtes. Ta en kopp kaffe eller delta i kirkens forskjellige aktiviteter.

Vidar Gundersen (54)

Som Sarpsborggutt med familie som var sterkt knyttet til sjøfart, så vokste jeg opp i sjømannsmisjonsmiljøet med strikkekaféer, basarer og lysbildekvelder. Kirken i utlandet har alltid vært et samlingspunkt for nordmenn på utsiden Norge og disse verdiene synes jeg det er viktig å bevare. Ingenting gjør seg selv, og synes jeg noe er viktig, så må jeg også engasjere meg. Derfor har jeg gjennom mange år vært engasjert i Norges Hus i Göteborg (gamle Sjømannskirken), de siste årene som formann, og håper også kunne bidra til Menighetsrådet med min erfaring fra organisasjoner og næringsliv.

Thea Ingelsrud (33)

Ved å engasjere meg i kirken får jeg mulighet til å møte mennesker der de er, i både glede og sorg. Kirken er en trygg arena der alle er velkomne og her kan jeg kan bidra med mitt engasjement for andre mennesker. Med min tidligere erfaring som barnevernspedagog vet jeg at det å gi litt av seg selv og bidra med noe kan bety mye for andre.

Beathe Melsnes (45)

Det viktige og sentrale med kirken er møteplassen den representerer. Plassen og det mentale rommet (så vel som det fysiske), der du og jeg og alle andre har en like naturlig plass. Der mulighetene for fellesskap og åpenhet også skaper aktiviteter, trygghet og energi.

Min ambisjon med å engasjere meg i menighetsrådet er å være med å skape forutsetninger for at alle skal kunne delta i et sosialt fellesskap dit man kan komme uten uro for hvem man er eller hvordan man skal være. At alle skal finne sin naturlige plass i et mangfold av arrangement, interesser og samtaler. Og kanskje også knyte an til sine norske røtter – kjenne den befriende følelsen av å omgås folk som har norsk kultur i ryggmargen.

Randi Niklasson (49)

Møtene mellom mennesker, positiv energi og et godt sted å være. Dette er tre viktige saker som engasjerer meg i mitt møte med kirken.

For meg er det viktig at kirken har et tilbud til alle generasjoner og er en møteplass for såvel ung som gammel.

Helena Pellbäck (46)

Med Gud som vårt felles utgangspunkt er menigheten en særdeles viktig og trygg møteplass for en mengde ulike mennesker. De uttallige møter som skjer i forbindelse med kirken er alle viktige, ikke minst de mellom generasjonene. Det er helt essensielt å ta vare på mangfoldet slik at alles behov tilgodeses i den grad det er mulig, men jeg arbeider gjerne ekstra for at kirkens tilvekst blant de yngre generasjonene skal kunne trygges.

Agnes Svensson (64)

Møter med mennesker i alle aldre og livssituasjoner engasjerer meg. Jeg er særlig opptatt av at den yngre generasjon skal kjenne en naturlig tilhørighet til kirken. Det er tross alt de som skal bære kirken inn i fremtiden. Å jobbe med strategier rundt dette ser jeg på som en spennende og givende.

Leif Syrstad (68)

I Kirken vår gleder jeg meg i møtet med mennesker. Så mange engasjerte i frivillighetsarbeid, stab og enkeltpersoner i hverdag så vel som i Gudstjeneste. Ser for meg et MR som vil drive en oppsøkende Kirke, bygge relasjoner til samfunnet omkring oss, være en aktiv samarbeidspartner med grupper av nordmenn, i bedrifter, ungdommer, ambassade og andre i den norske kolonien.

Jeg ser Kronprinsesse Märthas Kirke og Gudstjenesten som det sentrale, og i buen mellom søndagene et sted der mennesker møtes med respekt, tillit og trygghet. Et sted der vi gir barn, familier, mennesker i alle aldre – ikke minst ungdom i konfirmantåret – kraft og mot til alt som skjer mellom søndagene.