Författare: Thomas Wigen Sjöbacken

Kyrkoaktiviteter

Gudstjänst 4 mars

2018-02-15

Gudstjeneste 3.s. i faste den 4 mars 2018.

 

Till denna gudstjänst hade vi glädjen att hälsa vår tidigare sjömanspräst Annette Tronsen Spilling välkommen att hålla gudstjänsten. Hon var stationerad hos oss  för trettio sedan under en 4 års period på den tiden vi var en Sjømannskirke – det var ett kärt återseende. Som alltid satt Emma vid orgeln/flygelen. Som sångsolist kunde vi höra tenoren Kalle Leander. Han framförde följande sånger: ”Demanten på marssnön av J Sibelius”, ”Bring him home/Gode Gud ur Les Misérables av C-M Schönberg” samt ”Because we believe av D.Foster”

Leif Syrstad läste dagens texter och Ralf medverkade vid nattvarden.

Prest Annette höll en ljus och fin preken i denna något mörka tid före Påskhögtiden.

Efter nattvardsmåltiden och tacksägelsebönen blev vi välsignade av prest Annette, som efter 3×3 bøneslag önskade ”Gå i fred, og tjen Gud og din neste med glede”.

Vi fick som avslutning på denna gudstjänst en trevlig samvaro medan vi avnjöt Irenes goda kirkekaffe med tilltugg.

Nästa gudstjänst blir den 8 april kl11.00 med prest Margareth Glad och konsertmästaren vid Malmö Opera Anders Hjortvall som violinsolist.

Kyrkoaktiviteter

Gudstjänst 4 februari

2018-01-11

 

Gudstjeneste i Åpenbaringstiden – Kristi Forklaringsdag søndagen 4.februar 2018

 

Margareth prest från Sjømannskirken i Stockholm hälsade oss varmt välkomna till dagens gudstjänst, där vi även gästades av Leif Syrstad och Barbro Bler, Beathe Melsnes, Randi Niklasson, Agnes Svensson och Helena Pellbäck från Sjømannskirken.

Efter de tre Bønneslagen fick vi som preludium höra sopranen Karin Fjellander sjunga ”Bortom berg och mörka vatten” av Lars-Erik Larsson ackompanjerad av Emma. Vi sjöng psalm 280 ”Store gud vi lova dig”

Efter samlingsbönen och Kyrie/Gloria lästes dagens texter av Irene (Gamla testamentet 2.Mosebok kap 3,1-6)  och Helena Pellbäck ( Nya Testamentet 2.Peters brev kap1,16-18.) Innan preken sjöngs psalmen ”O, Jesus, åpne du mitt øye”. Margareths preken hade temat ”Simon möter Jesusbarnet”, som följdes av ”Trosbekännelsen” Karin sjöng ”Som en våg” av Gunnar de Frumerie. Så blev det Förböner för kyrkan och världen, vilka lästes av Randi och Hanna. Leif bad en tackbön för kollekten samt deltog sedan i utdelning av nattvarden tillsammans med Margareth. Efter tackbönen sjöng vi psalmen 695 ”Rop ut det med Hjertets jubel” varefter vår Prest välsignade oss. Kyrkklockorna slog 3×3 bønneslag och Margareth prest bad oss”Gå i fred, og tjen Gud och din neste med glede!”

Som postludium sjöng Karin ” När du sluter mina ögon” av Gunnar de Frumerie.

Till Kyrkkaffet kunde vi tacka Irene, Gunnel och Björg för hjemmelavede Fastlavenboller, vilka smakade utsökt.

Nästa gudstjänst blir den 4 mars kl 11.00 , vilken leds  av vår tidigare sjömanspräst Annette Tronsen Spilling och med tenoren Kalle Leander som sångsolist.

Ralf Galme