Medlemskap

Personlig medlemsskap i Föreningen Norges Hus.

 

Föreningen har som målsättning att bevara byggnaden på Skånegatan 16 som en norsk mötesplats i Göteborg med möjligheter att arrangera norska kulturaktiviteter och norsk-svenska näringslivssamarbeten. Föreningen har även ett samarbete med Norske Sjömannskirken i Stockholm som tillsammans med kirkegruppen i föreningen Norges Hus, håller i de kyrkliga aktiviteterna. Föreningen har inngått ett samarbetsavtal med Den norske foreningen Dovre i Göteborg slik att man blir automatisk medlem i båda föreningarna när man tecknar medlemskap.

Fastigheten är byggd som en Sjömannskyrka i 1958 och grundstenen lades 1957 av den dåvarande Kronprins Olav. Efter att organisationen Sjömannskirken – Norsk kirke i utlandet lade ner sin fasta verksamhet i Göteborg 2011, övertogs fastigheten av föreningen Norges Hus. Lokalerna har därefter genomgått en varsam och grundlig renovering. Flera hyresgäster finns idag på huset, däribland Kgl norsk generalkonsulat, Norsk-Svenska Handelskammaren och Skolförvaltningen Gymnasieområdet Skånegaten.

Vill du bli medlem i den norske föreningen Norges Hus och stötta upp om verksamheten i Norges Hus, sänd oss gärna en e-post eller ring, så vi kan registrera ditt medlemskap omgående. Välj om du vill bli personlig medlem (300/år) eller teckna ett familjemedlemskap (500/år)  och betala in till föreningens bankgiro 5637-7468. Märk inbetalningen med namn, adress, tel och e-post. Som medlem får du regelbundet våra nyhetsbrev med information om vad som händer av föreningsaktiviteter på huset.

E-post: info@norgeshus.se

Telefon +46 31 16 13 68.