Dop, konfirmation och begravning i Norges Hus

Hva som gjelder i spørsmål om dåp, konfirmasjon og begravning i Norges Hus

 

Dåp

Ønsker du å døpe ditt barn i Kirken i Norges hus? Ta da kontakt med Norges Hus info@norgeshus.se, telefon 031-16 13 68.  Personalet på Norges  hus vil gi deg oversikt over aktuelle datoer når det er norsk gudstjenste i Norges hus og sette deg i kontakt med aktuell prest. Det er stort sett norsk gudstjeneste med norsk prest 1 gang i måneden. Det er stort sett mulig med dåp disse søndagene.

Konfirmasjon

Ønsker du være konfirmant i Kirken i Norges hus? Ta da kontakt med Sjømannskirken i Stockholm, via sjømannsprest Margareth Glad, mgl@sjomannskirken.no , telefon 070-555 81 38. Det er ingen konfirmantgrupp med norske konfirmanter i Norges hus, men det finns muligheter for å være nettkonfirmant i Sjømannskirken. Se mer på www.sjomannskirken.no

Begravelse

Ønsker dere begravelse i Kirken i Norges hus? Ta da kontakt med Norges Hus info@norgeshus.se telefon 031-16 13 68,  eller fortell begravelsesbyrået om ditt önske. Det kan väre vanskelig å få norsk prest til å ta begravelser på norsk i Kirken i Norges hus, men svenske prester kan også forette begravelse i Kirken i Norges hus, då etter svensk ordning. Da det ikke er prest i jobb i Kirken i Norges hus, finns det ingen automatikk at medlemmer av Den Norske kirke som dör i Göteborg får begravelse med norsk prest.