Om Norges Hus

Projektet Norges Hus startade som ett försök att rädda fastigheten på Skånegatan 16 i Göteborg till eftervärlden. Huset som invigdes 1958 har sedan det byggdes förvaltats av den Norska Sjömanskyrkan i Bergen genom en fast stationerad personalstyrka på plats i Göteborg.

I samband med att den Norska Sjömannskirken lade ner sin fasta verksamhet i Göteborg den 1 september 2011, gick en grupp norrmän och svenskar, bosatta i Göteborg, tillsammans om att ta ansvaret för drift och underhåll av fastigheten på Skånegatan 16. Det blev bildat en ekonomisk förening; Norges Hus i Göteborg ek.för. som genom sitt aktiebolag Norges Hus Skånegatan Göteborg AB, har tagit över fastigheten från den Norska Sjömannskirken i Bergen.

Norges Hus är en norsk mötesplats i Göteborg, där aktiviteter med norsk inriktning samt norsk-svenska samarbetsprojekt arrangeras. Varje år inhysas firandet av nationaldagen den 17 Maj i Norges Hus som firas på traditionellt vis. Norges Hus Skånegatan Göteborg AB har hand om driften av fastigheten samt konferens- och uthyrningsverksamheten i Norges Hus. Lokalerna har efter renoveringen fått ny komplett AV teknik, storbildskärmar, scen och ägnar sig mycket väl för konferenser, kund events och andra arrangemang så som dop, bröllop och andra bemärkelsedagar.