Om Norges Hus

Norges Hus startade som ett försök att rädda fastigheten på Skånegatan 16 i Göteborg till eftervärlden. Huset som invigdes 1958, förvaltades av den Norska Sjömanskyrkan i Bergen fram till 2011 då Sjömanskyrkan lade ner sin verksamhet i Göteborg. 2011 övertogs ansvaret för drift och underhåll av fastigheten av Norges Hus i Göteborg ekonomisk förening.

1 september 2011, gick en grupp norrmän och svenskar, bosatta i Göteborg, tillsammans för att ta ansvar för drift och underhåll av fastigheten på Skånegatan 16. Gruppen bildade en ekonomisk förening; Norges Hus i Göteborg ek.för. som genom sitt aktiebolag Norges Hus Konferens och Event AB idag driver verksamheten.

Norges Hus Konferens och Event AB administrerar konferens- och uthyrningsverksamheten i Norges Hus. Lokalerna har komplett AV teknik, storbildskärmar, scen och ägnar sig mycket väl för konferenser & events, som utbildningslokal samt för andra arrangemang såsom bröllop och andra bemärkelsedagar.

Norges Hus är en centralt belägen mötesplats i Göteborg för alla intresserade. Varje år arrangeras  aktiviteter inom näringsliv, kultur och andra events. Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg samt Kgl norsk generalkonsulat är lokaliserade i Norges Hus.