Om Norges Hus

Projektet Norges Hus startade som ett försök att rädda fastigheten på Skånegatan 16 i Göteborg till eftervärlden. Huset som invigdes 1958, har sedan det byggdes förvaltats av den Norska Sjömanskyrkan i Bergen genom en fast stationerad personalstyrka på plats i Göteborg fram tills 2011. Sedan Sjömanskyrkan lade ner sin fasta verksamhet i 2011, övertogs ansvaret för drift och underhåll av fastigheten av Norges Hus i Göteborg ek.för.

I samband med att den Norska Sjömannskirken lade ner sin fasta verksamhet i Göteborg den 1 september 2011, gick en grupp norrmän och svenskar, bosatta i Göteborg, tillsammans om att ta ansvaret för drift och underhåll av fastigheten på Skånegatan 16. Det blev bildat en ekonomisk förening; Norges Hus i Göteborg ek.för. som genom sitt aktiebolag Norges Hus Konferens och Event AB, har tagit över fastigheten från den Norska Sjømannskirken i Bergen.

Norges Hus Konferens och Event AB har hand om driften av fastigheten samt konferens- och uthyrningsverksamheten i Norges Hus. Lokalerna har komplett AV teknik, storbildskärmar, scen och ägnar sig mycket väl för konferenser & events, som utbildningslokal samt för andra arrangemang så som bröllop och andra bemärkelsedagar.

Norges Hus är en mötesplats i Göteborg för konferenser & event för alla intresserade såväl som för aktiviteter med norsk inriktning och norsk-svenska samarbetsprojekt. Varje år inhysas norska kulturella och kyrkliga aktiviteter samt det traditionella firandet av nationaldagen den 17 Maj i Norges Hus. Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg samt Kgl norsk generalkonsulat är lokaliserade i Norges Hus.