Kyrkan i Norges Hus


Kyrkan i Norges Hus

 

Kyrkliga aktiviteter är fortfarande en del av verksamheten i Norges Hus. Målet är att allt som sker i kyrkan i Norges Hus skall vara till glädje och välsignelse för alla som känner tillhörighet till huset. Vi har ett varierat utbud med båda högmässor, musik- och familjegudstjänster samt en festandakt på 17. maj. Vi samarbetar med Sjömannskirken i Stockholm som tillsammans med kyrkogruppen i Norges Hus, har hand om gudstjänsterna.

Från Sjömanskyrka till Kyrkan i Norges Hus.

 

Årsmötet i Sjömanskyrkan/Norsk kyrka i utlandet bestämde vid årsmötet 2011 att stationen  i Göteborg efter 63 års verksamhet skulle avsluta verksamheten. Mötet ansåg att det var viktigt för framtiden att använda resurserna i de länder som ligger längre från Norge och där Nordmen är i behov av stöd.

Det bildades då ”Norges Hus i Göteborg ekonomisk förening”, som övertog kyrkobyggnaden från Sjömanskyrkan/Norsk kyrka i utlandet samt tecknade ett arrendeavtal med Göteborgs Stad angående tomten på Skånegatan 16. Kyrkan i Norges hus ingår nu i det Norska Samfundet i Sverige, som leds av Sjömansprästen vid Sjömanskyrkan Kronprinsse Märtas kirke i Stockholm och styrs av ett menighetsråd med representanter från Stockholm och Göteborg.

Vid Kyrkan i Göteborg håller vi gudstjänster kl 11 första söndagen i varje månad med vissa undantag, se vår kyrkokalender här under. Gudstjänsterna sker enligt norsk liturgi och med norska präster.

Dop, konfirmation och begravning i Norges Hus

 

Klicka här för att läsa vad som gäller i frågor om dop, konfirmation och begravning i Norges Hus.

Kyrkogruppen

 

Kyrkogruppens medlemmar 2017/18 är Irene Svarstad Eriksson, Ingvild Mydske Fallegård, Maysen Knudsen, Ingar Knudsen, Gjermund Lakkalaur Johnsen, Helena Syrstad, Hanna Lee Derias och Ralf Galme (sammankallande.)

Varmt välkomna till gudstjänst i kyrkan i Norges Hus!

Program 2018

 

Bästa sättet att hålla sig informerad om vad som händer i Norges Hus och i Kyrkan är att bli medlem i Den Norska Föreningen. Se vår sida om medlemsskap för mer information.

Detaljinformation om var enkelt gudstjänst presenteras på hemsidan och i nyhetsbrev som skickas ut några veckor innan gudstjänsten. Anmäl dig till nyhetsbrevet med formuläret längst ned på denna sidan.

Søndag 4 feb
Präst: Margareth Glad

Søndag 4 mars
Präst: Anette Trondsen Spilling

Søndag 8 april 
Präst: Margareth Glad

Torsdag 17 mai 
Präst: Ingvild Fallegård

Søndag 2 sept
Präst: Tore Torkildsen

Søndag 7 okt
Präst: Margareth Glad

Søndag 4 nov 
Präst: Ingvild Fallegård

Søndag 25 nov – Sølvguttene
Präst: Margareth Glad

Søndag 16 dec – Juleandakt
Präst: Tore Torkildsen

Gjenomförde aktiviteter 2017

 

Lørdag 4 feb – Søndag 5 feb
LysVåken – aktivitet for barn med overnatting.

Søndag 5 feb kl 11:00
Gudstjeneste – barna fra LysVåken er med og arrangerer gudstjenesten.

Søndag 5 mars kl 11:00
Gudstjenste

Søndag 2 april kl 11:00
Gudstjenste

Onsdag 17 mai kl 15:00
Festgudstjeneste

Søndag 3 sep – kl 11:00
Gudstjeneste

Søndag 1 okt – kl 11:00
Gudstjenste

Søndag 5 nov – kl 11:00
Gudstjeneste

Søndag 26 nov – kl 11:00
Gudstjeneste

Søndag 10 dec – kl 11:00
Vi synger Julen inn

Lørdag 6 jan (2018) kl 15:00 – 17:00
Juletrefest

Få nyheter från kyrkan på e-mail:

* indicates required