Kyrkliga aktiviteter i Norges Hus

 

2023

Juletrefest 6 jan kl 15:00 – 18:00

Vi inviterer til tradisjonell juletrefest på Norges Hus i regi av kirkegruppen. Ta med familien, inviter nære og kjære! Det blir sang og gang rundt juletreet, nisse på besøk og kaker, saft og kaffe. Pris 50 per person, 200/familie. Påmelding innen onsdag 4 jan til info@norgeshus.se 

Gudstjeneste med kirkekaffe, søndag 5 feb ved Margareth Glad

Gudstjeneste med kirkekaffe, søndag 5 mars ved Margareth Glad

Gudstjeneste med kirkekaffe, 2 april ved Margareth Glad

Festgudstjeneste 17 mai

Gudstjeneste med kirkekaffe, søndag 3 sep kl 11:00

Gudstjeneste med kirkekaffe, søndag 1 okt kl 11:00

Gudstjeneste med kirkekaffe, søndag 5 nov kl 11:00

Vi synger Julen inn, søndag 3 des kl 11:00

 

DÅP

Om du som leser dette kommer i  tanker om å ha barnedåp i nærmeste fremtid, ta gjerne kontakt med sjømannsprest Margareth Glad, mgl@sjomannskirken.no så ordner vi det.

Sjömannskirken Sverige i Norges Hus

De kyrkliga aktiviteterna i Norges Hus arrangeras av Sjömanskyrkan i Sverige. Målet är att allt som sker i kyrkan i Norges Hus skall vara till glädje och välsignelse för alla som känner tillhörighet till huset. Vi har ett varierat utbud i våra gudstjänster med vikt på musik- och familj. På 17. maj firas festgudstjänst. Önskar du bli medlem i den norska menigheten, ta då kontakt med Sjømannskirken.

Från Sjömannskirke till Norges Hus.

Ända sen ändringen från Sjömannskirke till Norges Hus i 2011 har det frivilliga engagemang varit stort i Norges hus. Frivilliga krafter såg till att Norges Hus också efter 2011, kunna erbjuda gudstjänster på norska, varje månad genom tätt samarbete med Sjömannskirken i Stockholm, Kronprinsesse Märtas kirke. Det har varit en lokal kyrkokommitté som har ansvarat för planering och genomförande av gudstjänsterna. Den lokala kyrkokommittén i Norges Hus har bestått av nordmän och svenskar med et stort hjärta för norsk kyrklig verksamhet i Norges Hus.  All statistik samt kyrkbokföringen förs genom kyrkan i Stockholm.  Sen 2017 har sjömannspresten i Stockholm och ordförande i kyrkorådet i Stockholm varit mycket aktiva i kyrkoverksamheten i Norges Hus och varit med i kyrkokommittén. 

Från 1.januar 2020 består Kirkegruppen i Norges hus av Irene Eriksson (Göteborg), Ingvild Fallegård (Göteborg), Vidar Gundersen (Ordförande i Norges hus), Siv Odehn (Medlem i styret i Norges hus), Gjermund L Johnsen (Göteborg), Hanna Lie Deiras (Göteborg) och Hege Withoff (Medlem i styret i Norges hus), Margareth Glad (sjömannsprest i Sjömannskirken i Stockholm, Kronprinsesse Märtas kirke), Leif Syrstad (medlem i Sjömannskirken i Stockholm, Kronprinsesse Märtas kirke).

Visjon för Sjömannskirken Sverige i Norges hus

Sjömannskirken i Sverige önskar vara en kulturell, kyrklig och national mötesplats för nordmän i hela Sverige. De två stora mötesplatser i dag är Sjömannskirken i Stockholm, kronprinsesse Märtas kirke, och Norges hus i Göteborg. Sjömannskirken i Sverige är avhängig av stor frivillig insats för att genomföra verksamheter. Känner du dig nyfiken och vill veta mera? Ta kontakt med kyrkogruppen. Vem vet hur Sjömannskirken i Sverige kan se ut om 10 år!

Dop, konfirmation och begravning i Norges Hus

Klicka här för att läsa vad som gäller i frågor om dop, konfirmation och begravning i Norges Hus.

 

Få nyheter fra kirken på e-post:

* indicates required