Kategori: Kulturaktiviteter

Kulturaktiviteter

Festgudstjeneste med Sølvguttene 25 november

2018-10-24

 

REFERAT

Festgudstjänsten söndagen den 25 november, Kristi Kongedag. 60 års jubileum för Kyrkan i Norges hus/Sjømannskirken.

Sjömanspräst Margareth Glad från Sjömanskyrkan i Stockholm och ansvarig för det norska samfundet i Sverige var vår präst för dagen och kunde hälsa 165 församlingsmedlemmar och gäster välkomna till denna  festgudstjänst.

Norges ambassadör i Sverige, Christian Syse med hustru Siv Nordrum samt tidigare sjömanspräster, som tjänstgjort i Göteborg, Morten Höst, Anette Tronsen Spilling, Morten Lund, Torunn Jåvold och Ingvild Mydske Fallegård var särskilt inbjudna. Från Sjömanskyrkan, Norsk kyrka i utlandet i Bergen kom utlandschef Jan Tommy Fosse.Medlemmar av Menighetsrådet vid Sjömanskyrkan i Stockholm gästade oss också. Tidigare medlemmarna i vår Kyrkokommitté för Kyrkan i Norges Hus, Maysen och Ingar Knudsen var speciellt kära gäster.

Sølvguttene, den kända manskören från Norge, skulle senare på dagen hålla sin traditionella Julkonsert i Johannebergskyrkan, varför vi hade inbjudit dem att deltaga med sång under vår gudstjänst.  Vår egen organist Emma Runegård trakterade orgeln under gudstjänsten.

Margaret prest inledde gudstjänsten med att leda processionen med de medverkande inklusive Sølvguttene fram till altaret. Efter Nådehilsen och samlingsbönen, Syndabekännelsen, Kyrie och Gloria framträdde Sølvguttene med preludium. Dagens text ur Jobs bok kap. 28, 20-28 lästes av Siv Nordrum. Margareth inledde dagens preken med Evangelielesning från Johannes´ evangelium kap.18, 33-37. och höll därefter en innehållsrik och meningsfull predikan som avslutades med att vi gemensamt bekände vår tro genom Trosbekännelsen.

Innan förbönen fick vi en hälsning från Bergen av utlandschefen Jan Tommy Fosse, som därefter deltog i förbönen tillsammans med Ingvild och Hege.

Nattvardsutdelningen förrättades av Margareth, Torunn, Annette och Morten under stort deltagande, bl.a av Sølvguttene.

Gudstjänsten avslutades med att Margareth prest välsignade oss och kyrkklockan slog 3×3 böneslag varefter vår prest uppmanande oss:

Gå i fred, og tjen Gud och din neste med glede.

Som postludium sjöng Sølvguttene ”Halleluja” varefter Hege inbjöd till Kirkekaffe i lesevarelset där det dagen till ära hade dukats till fest med hjälp av Kyrkokommittén  och våra vänner från Menighetsrådet i Stockholm.

Till Kirkekaffet serverades hemgjorda smørbrød med bl.a lax och äggröra, karbonade med lök ( tillverkade av husmor Agnes på Sjömanskyrkan i Stockholm) mm. Som avslutning naturligtvis födelsedagstårta. Under kaffet visades på storskärm bilder från de gångna 60 åren, som framkallade många igenkännande kommentarer.

Ambassadör Syse framförde sin gratulation med de 60 åren. Leif Syrstad, leder för Menighetsrådet i Stockholm, gratulerade med att överlämna ett vårdträd att plantera i vår trädgård, som ett minne av Dagen. Tre av våra tidigare sjömanspräster Torunn Jåvold, Annette Tronsen Spilling och Morten Lund gratulerade även och berättade minnen från sin tid som präster vid Kyrkan i Göteborg.

Hege Iren Witthoff, leder av Kyrkokommittén vid Kyrkan i Norges hus avtackade så Maysen och Ingar Knudsen, vilka varit med i Kyrkokommittén sedan tiden 2011 då Norges Hus ekonomiska förening övertog ägandet av Kyrkan på Skånegatan från Sjömanskyrkan, Norsk kyrka i utlandet i Bergen. Ingar Knudsen var då chef för DNB i Göteborg och var oss mycket behjälplig med finansieringen i början av vår verksamhet.

Avslutningsvis tackade ordföranden i styrelsen för Norges Hus ek. för. Vidar Gundersen alla gäster och medverkande, som gjort denna festdag till en minnesvärd dag i Norges Hus 60-årig historia.

Vidar inbjöd därmed alla gäster till Johannebergskyrkan för att lyssna till Sølvguttenes traditionella Julkonsert.

 

Ralf Galme