Kategori: Nyhetsbrev

Kyrkoaktiviteter, Nyhetsbrev

Gudstjänst 5 november

2017-10-18

 

Gudstjensten søndagen den 5 november Allehelgenssøndag

 

Kyrkklockorna ringde till samling kl 11.00 och vår prest Terje Raddum hälsade oss välkomna till allehelgensöndagens gudstjänst. Som preludium sjöng vi psalm 842 ”Dypt heller året ” varefter Terje läste nådehilsen och vi läste Syndabekännelsen. Dagens text, Jesaja 49,8-10, lästes av Irene. Vår sångsolist Thomas Brasel, som är årets Dovrestipendiat, sjöng  ”Bring Him Home” ur Musicalen ”Les Miserables” innan Irene läste andra delen av  dagens text Joh Åpenbaring 7,9-17. Prest Terje läste dagens evangelietext, Matt 5,1-12 och höll därefter dagens preken, som utgick från Bergspredikan. I anledning av dagen tände vi ett ljus för var en och mindes de medlemmar av  församlingen som gått bort under året: Ebba Lundström, Torleif Rime, Thor Sörensen, Jörgen Jeppsson, Rita Sörvik och Christer Eriksson. Thomas sjöng ackompanjerad av Emma ”Sangen om gleden” av Sigvard Dagsland. Så följde sedvanlig Nattvardsutdelning, där Prest Terje assisterades Ralf. Avslutningsvis sjöng vi psalmen ”Deg være ære”, varefter Terje prest välsignade sin församling och kyrkklockan slog 3×3 slag. Som postludium fick vi höra Thomas och Emma  sjunga och spela ”Stad i Ljus” av Tommy Körberg. Slutligen fick vi avnjuta gott kirkekaffe serverat av Annemor och Ulla.

 

 

Nästa gudstjänst blir söndagen den 26 november kl 11 med Prest Margareth Glad och Emma vid orgeln. Sølvguttene kommer att medverka under gudstjänsten innan de håller sin sedvanliga julekonsert i Johannebergskyrkan kl 16.30.

Årets sista gudstjänst blir söndagen den 10 december kl 11.00 då ”Vi synger julen inn”  och håller sedvanlig Juleandakt.

Den 6 januari 2018 blir det traditionsenligt Juletrefest kl 15.00

Kyrkoaktiviteter, Nyhetsbrev

Gudstjänst 3 september

2017-08-22

Referat från Gudstjänsten söndagen den 3 september – 13.søndag i treenighetstiden.

 

Söndagens gudstjänst bevistades av 88 personer – församlingsmedlemmar, dopgäster och besökande konfirmander från Nesodden. Vår gästande prest var Terje Raddum och som vanligt satt Emma Runegård vid orgeln och flygeln. Solist på valthorn var Lene Aadalen Skomedal.

Efter de tre klockslagen och Nådehilsen med sedvanliga välkomstord från prest Terje framförde Lene, ackompanjerad av Emma, Hugo Alfvéns ”Notturno Elegiaco” som preludium.

Prest Terje förrättade därefter dopet av Gustaf Wigen Sjöbacken under överinseende av mor Anna och far Thomas samt faddrarna. Vi i församlingen gratulerade och önskade vår nye medlem varmt välkommen.

Hanna läste dagens text, 1.Kor 12, 4 -11 varefter Terje prest läste dagens evangelium Matt 25, 14-30. Vår prest höll därefter en tänkvärd predikan som avslutades med att vi alla bekände vår heliga tro.

Nattvardsutdelningen förrättades av vår prest med assistans av Hanna.

Gudstjänsten avslutades av Terje med välsignelsen och 3×3 slag med kyrkklockan.

Som postludium spelade Lene och Emma ”Nocturno” av Franz Strauss.

Ralf tackade prest Terje och övriga medverkande, speciellt lille Gustaf, för en stämningsfull gudstjänst och önskade välkommen till dops-och kirkekaffe.

 

Nästa gudstjänst blir söndagen den 1 oktober med prest Tore Thorkildsen varefter Terje Raddum kommer tillbaka till oss söndagen den 5 november.

Ralf Galme