Författare: Thomas Wigen Sjöbacken

Kyrkoaktiviteter

Juleandakt – Vi synger julen inn! 16 desember

 

Referat fra Juleandakt – Vi synger julen inn, Kirken i Norges hus 3. søndag i advent 2018

3. søndag i advent fikk vi besøk av Olav Ruud og Tore E. Thorkildsen. Begge er kjent fra tidligere besøk, ikke minst Tore som har vært prest for oss mange ganger tidligere. Olav og Tore synger sammen og Olav betjener både orgel og flygel.

Det var skriftlesning ved Hege Withoff, vi fikk hjelp til å tenne tre lys i adventslysestaken, vi sang flere julesanger, leste juleevangeliet, foruten at Olav og Tore sang flere duetter. Tore holdt søndagens andakt. Han fortalte om hjemkommunen, øyriket Hvalers spesielle beliggenhet med vann på alle kanter, og om de mange små og store fyrlykter som viser skipene den rette leia. Tidligere bodde to familier på Thorbjørnskjær fyr på grensen mellom Norge og Sverige. De hadde egen guvernante. En gang fikk ikke betjeningen på fyret og deres familier forsyninger til jul på grunn av uvær. Det ble en spesiell jul.

I Bibelen, i Johannesevangeliet kapittel 8, vers 12 sier Jesus om seg selv: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Akkurat som de mange fyr og fyrlykters oppgave er å hjelpe skipstrafikken, slik er Jesus den som vil lede våre livsskip over livets hav.

Det var gang rundt juletreet og kirkekaffe med lussekatter, lusseboller, gløgg, pepperkaker, kaffe, saft og tid for en god prat. En fin stund i Norges Hus, Gøteborg. Mange hadde funnet veien til kirken denne søndag formiddag.

Kulturaktiviteter

Festgudstjeneste med Sølvguttene 25 november

2018-10-24

 

REFERAT

Festgudstjänsten söndagen den 25 november, Kristi Kongedag. 60 års jubileum för Kyrkan i Norges hus/Sjømannskirken.

Sjömanspräst Margareth Glad från Sjömanskyrkan i Stockholm och ansvarig för det norska samfundet i Sverige var vår präst för dagen och kunde hälsa 165 församlingsmedlemmar och gäster välkomna till denna  festgudstjänst.

Norges ambassadör i Sverige, Christian Syse med hustru Siv Nordrum samt tidigare sjömanspräster, som tjänstgjort i Göteborg, Morten Höst, Anette Tronsen Spilling, Morten Lund, Torunn Jåvold och Ingvild Mydske Fallegård var särskilt inbjudna. Från Sjömanskyrkan, Norsk kyrka i utlandet i Bergen kom utlandschef Jan Tommy Fosse.Medlemmar av Menighetsrådet vid Sjömanskyrkan i Stockholm gästade oss också. Tidigare medlemmarna i vår Kyrkokommitté för Kyrkan i Norges Hus, Maysen och Ingar Knudsen var speciellt kära gäster.

Sølvguttene, den kända manskören från Norge, skulle senare på dagen hålla sin traditionella Julkonsert i Johannebergskyrkan, varför vi hade inbjudit dem att deltaga med sång under vår gudstjänst.  Vår egen organist Emma Runegård trakterade orgeln under gudstjänsten.

Margaret prest inledde gudstjänsten med att leda processionen med de medverkande inklusive Sølvguttene fram till altaret. Efter Nådehilsen och samlingsbönen, Syndabekännelsen, Kyrie och Gloria framträdde Sølvguttene med preludium. Dagens text ur Jobs bok kap. 28, 20-28 lästes av Siv Nordrum. Margareth inledde dagens preken med Evangelielesning från Johannes´ evangelium kap.18, 33-37. och höll därefter en innehållsrik och meningsfull predikan som avslutades med att vi gemensamt bekände vår tro genom Trosbekännelsen.

Innan förbönen fick vi en hälsning från Bergen av utlandschefen Jan Tommy Fosse, som därefter deltog i förbönen tillsammans med Ingvild och Hege.

Nattvardsutdelningen förrättades av Margareth, Torunn, Annette och Morten under stort deltagande, bl.a av Sølvguttene.

Gudstjänsten avslutades med att Margareth prest välsignade oss och kyrkklockan slog 3×3 böneslag varefter vår prest uppmanande oss:

Gå i fred, og tjen Gud och din neste med glede.

Som postludium sjöng Sølvguttene ”Halleluja” varefter Hege inbjöd till Kirkekaffe i lesevarelset där det dagen till ära hade dukats till fest med hjälp av Kyrkokommittén  och våra vänner från Menighetsrådet i Stockholm.

Till Kirkekaffet serverades hemgjorda smørbrød med bl.a lax och äggröra, karbonade med lök ( tillverkade av husmor Agnes på Sjömanskyrkan i Stockholm) mm. Som avslutning naturligtvis födelsedagstårta. Under kaffet visades på storskärm bilder från de gångna 60 åren, som framkallade många igenkännande kommentarer.

Ambassadör Syse framförde sin gratulation med de 60 åren. Leif Syrstad, leder för Menighetsrådet i Stockholm, gratulerade med att överlämna ett vårdträd att plantera i vår trädgård, som ett minne av Dagen. Tre av våra tidigare sjömanspräster Torunn Jåvold, Annette Tronsen Spilling och Morten Lund gratulerade även och berättade minnen från sin tid som präster vid Kyrkan i Göteborg.

Hege Iren Witthoff, leder av Kyrkokommittén vid Kyrkan i Norges hus avtackade så Maysen och Ingar Knudsen, vilka varit med i Kyrkokommittén sedan tiden 2011 då Norges Hus ekonomiska förening övertog ägandet av Kyrkan på Skånegatan från Sjömanskyrkan, Norsk kyrka i utlandet i Bergen. Ingar Knudsen var då chef för DNB i Göteborg och var oss mycket behjälplig med finansieringen i början av vår verksamhet.

Avslutningsvis tackade ordföranden i styrelsen för Norges Hus ek. för. Vidar Gundersen alla gäster och medverkande, som gjort denna festdag till en minnesvärd dag i Norges Hus 60-årig historia.

Vidar inbjöd därmed alla gäster till Johannebergskyrkan för att lyssna till Sølvguttenes traditionella Julkonsert.

 

Ralf Galme

 

Kyrkoaktiviteter

Storfamilie-Gudstjeneste 7 oktober

Storfamilie Gudstjeneste Söndagen den 7.oktober 2018

 

Höstens gudstjänster inriktar sig mot att utöver våra traditionella besökare även söka intressera ”storfamiljen” med barn att deltaga. Vår präst för dagen – Margareth Glad – hade därför inbjudit Ingfrid Myskvoll Aztor med barnen Amelie, Gabriella, och Jennifer att sjunga för oss under gudstjänsten, ackompanjerade av Emma på  orgelen och flygeln.

Efter de tre Bønneslagen sjöng vår lilla kör som preludium ”Vi vill festa”  varefter vi tillsammans sjöng den välkända salmen ”Måne og sol”. Efter Margareths  ”Nådehilsen” och samlingsbönen läste vi gemensamt syndabekännelsen samt sjöng ”KYRIE” och ”GLORIA”. Margareth läste dagens ord och Hege läste dagens text ur Gamla Testamentet 1.Mosebok 2, 18-25.

Dagens prekentekst var hämtad ur ”Markus evangeliet 10, 2-9. Margareth prest illustrerade sin preken med att slå den röda kärlekstråden runt oss 34 närvarande.

Vi läste så trosbekännelsen tillsammans varefter flickorna sjöng ”Allt jag har”. Därpå följde utdelning av Min kirkebok till 2-, 4-, och 6-åringar.

Som inledning till nattvardsmåltiden bad vi tillsammans Herrens bön följt av ”Du Guds lamm, som bærer verdens synder….”. Vi var nästan samtliga närvarande som tog emot nattvarden och tände ljus i ljuskransen.

Avslutningsvis sjöng vi psalm 432 ”Vi syng med takk og glede” och tog emot prestens välsignelse. Efter de 3×3 bøneslagen med kyrkklockorna önskade Margareth ”Gå i fred, og tjen Gud och din neste med glede”.

Vår flickkör sjöng som postludium ”The only one”.

Till  Kirkekaffet serverade Irene för första gången egenhändigt gjorda och bakade ”Sveler”, vilka hade en strykande åtgång – ett stort tack Irene.

Nästa gudstjänst i vår Kyrka blir söndagen den 4 november kl 11.00 med Ingvild Mydske Fallegård.

Söndagen den 25 november är det gudstjänst kl 11.00 med Margareth Glad. Vi firar då att det var 60 år sedan Kong Olav invigde vår Kyrka.

Sølvguttene håller även den dagen traditionsenligt sin Julkonsert i Johannebergskyrkan och deltar under inledningen av gudstjänsten.

Söndagen den 16 december kl 11.00 synger vi också enligt tradition ”Julen inn” med Tore Thorkildsen och Olav Ruud.

 

Ralf Galme